تیم گابریاس

معرفی

Gobryas

تیم گابریاس توسط دو نوجوان آینده‌نگر که باور دارند راه‌های قدیمی دیگر کارآمد نیستند، تاسیس شده است. هر روز و هر شب آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه‌حل‌های بهینه‌تری برای بهبود کیفیت زندگی انسان و برای آسیب کم‌تر به طبیعت پیدا کنند.

More

کجا برم

چه خبر

6/5/2022

".ir" extension is now available for Gobryas website

1/12/2022

Our team has been selected by VinnoHub accelerator

9/29/2021

Ali Ghavibazoo participated in GewIran's webinar

5/19/2021

Gobryas Feasibility Study file is now ready in Farsi

4/12/2021

We could successfully build prototype of Paxes

4/7/2021

Development of GenomeOS Private Preview is finished

More

توییت کردیم

در ارتباط باشید

اندیشه درخشان البرز

تیم گابریاس

۱۴۰۱©

team@gobryas.com

فا - EN - DE